12 листопада 2015 року відбулася публічна лекція ректора Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, академіка НАН України Михайла Захаровича Згуровського для студентів і викладачів факультету менеджменту та маркетингу на тему: “Форсайт економіки України на середньостроковому (до 2020 року) та довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах”. Лекція побудована на основі результатів відповідного наукового дослідження, проведеного колективом НТУУ “КПІ” із залученням зовнішніх експертів та за участі Міжнародної ради з науки, Комітету із системного аналізу при Президії НАН України, Інституту прикладного системного аналізу НАН України і МОН України, Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку. Всього у досліджені брали участь 112 фахівців, серед яких є й представники кафедри міжнародної економіки НТУУ “КПІ”: науковий керівник кафедри, д.т.н., професор О. А. Гавриш та в. о. завідуючого кафедри, д.е.н., професор С. В. Войтко. Розширена версія матеріалів наукового дослідження “Форсайт економіки України: середньостроковий (2015 – 2020 роки) і довгостроковий (2020 – 2030 роки) часові горизонти”. Відеоматеріали лекції foresite