Спільний семінар з навчальної дисципліни «Економічний аналіз міжнародного бізнесу» для студентів 3 курсу спеціальності 051 Економіка ОПП «Міжнародна економіка» на тему «Аналіз фінансового стану підприємства» (04 травня 2023р.)

04 травня 2023 р. відбувся спільний семінар для студентів кафедри міжнародної економіки за участю к.е.н., доцента кафедри міжнародної економіки Наталі ЧЕРНЕНКО та сертифікованого фахівця, к.т.н. Костянтина ПЕТРЕНКО на тему: «Supply Chain management: S&OP». Certificate of Supply Chain Management (MCE, Brussels Belgium); MBA Diploma, The Open University Business School, London, UK; Certificate of Johnson’s Euro Executive Program INSEAD, Fontainebleau, France; Ph.D. in Physics of Polymers Kyiv Polytechnic University, Chem Eng Faculty. Під час заняття учасники семінару ознайомилися з фрагментарно наведеним теоретичним матеріалом, аналізували кейси та приклади, активно брали участь у дискусії, а також мали змогу активно ставити питання стосовно такого: розвиток бізнесу в країнах ЄС; управління операціями, продажами та проекти постійного вдосконалення; дослідження інвестицій; інноваційні продукти.