Міжнародна кредитна мобільність доц. Скоробогатової Н.Є. WSB University в Домброві Гурнічій (Польща) Доцент кафедри міжнародної економіки Скоробогатова Н.Є. 03 – 07 жовтня 2022 року проходила міжнародне стажування у WSB University в Домброві Гурнічій (Польща) в рамках програми академічної мобільності Erasmus+. Мета стажування – підвищення професійного рівня, поглиблення фахових, науково-методичних, економічних та управлінських компетентностей, дослідження найкращих практик інтернаціоналізації, застосованих у WSB University. До програми стажування входило проведення лекцій для студентів WSB University, зустрічі з представниками WSB University та інших закладів вищої освіти, обговорення сфер подальшої співпраці. Також Наталя Скоробогатова взяла участь у 5th Forum for Internationalization of Higher Education „Sustainable university – engagement of students for responsible leaders of tomorrow”, організованому WSB University. Науковці з різних країн мали змогу обговорити проблеми сталого розвитку університетів та можливі шляхи їх вирішення, а також врахування концепції сталого розвитку та SDG у навчальних програмах при підготовці майбутніх фахівців. Учасники форуму мали можливість бути присутніми на урочистому відкритті 2022/2023 навчального року в WSB University. У церемонії взяли участь понад 2000 осіб, у тому числі представники урядової адміністрації та центральних установ, дипломатичного корпусу, місцевої та столичної влади, університетів, наукових установ, громадські організації та ін.