Загальною метою конференції є спілкування студентів та аспірантів з питань ефективності перспективних розробок і нових рішень в приладобудуванні. Участниками конференції стали 90 викладачів, аспірантів і студентів.

Приладобудівні підприємства створюють і використовують інноваційну продукцію. Міжнародне науково-технічне співробітництво в цій сфері є важливим. Саме тому була створена секція конференції, яку присвячено дослідженням міжнародних стратегій розвитку галузі приладобудування. Викладачі та студенти кафедри міжнародної економіки брали участь у секції МНТС у приладобудуванні в умовах Індустрії 4.0. Магістрантка Тетяна Роспопчук була у організаційному комітеті конференції. У збірник матеріалів конференції увійшли такі доповіді:

  1. Ahmadreza Zare, bachelor student, Olena Korohodova, Ph.D., Assoc. Prof., THE INFLUENCE OF VUCA CONCEPT AND INDUSTRY 4.0 ON SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN THE INSTRUMENT DESIGN AND ENGINEERING SPHERE
  2. Olena Korohodova, Ph.D., Assoc. Prof., Katerina Petrenko, Ph.D., Assoc. Prof., INSTRUMENTATION COMPANIES IN INDUSTRY 4.0
  3. І. М. Грінько, к.е.н., доцент ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ТЕХНІЧНИХ ЕКСПЕРТІВ З ІНДУСТРІЇ 4.0 В УКРАЇНІ, ВРАХОВУЮЧИ СВІТОВИЙ ДОСВІД
  4. Ю.Г. Кравчук, студентка гр. УС-01мп, д.е.н., проф. Войтко С.В. РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ ІНДУСТРІЇ 4.0 В МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЦІ
  5. Н.Р. Маркін, студент гр. ПМ-01мп ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОТОКОЛІВ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
  6. Т.М. Роспопчук, студентка гр. УС-11мп ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ LEAN SIX SIGMA КРУПНИМИ БІЗНЕС СТРУКТУРАМИ
  7. Н. Є. Скоробогатова, к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА НА ЗАСАДАХ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ