26 листопада 2014 року відбувся ініційований кафедрою міжнародної економіки НТУУ “КПІ” круглий стіл на тему “Бізнес-ефекти на ринку інтелектуальної власності у контексті інтеграції України в ЄС”. Метою заходу є обмін досвідом та генерація ідей щодо ефективної інтеграції вітчизняного бізнес-середовища у європейське правове поле захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності. Основними темами для обговорення стали:
  • ефективність механізмів використання об’єктів авторского права та суміжних прав;
  • адаптація національної нормативно-правової бази до стандартів ЄС;
  • досвід використання об’єктів інтелектуальної власності у господарській та інноваційній діяльності;
  • конкурентоспроможність об’єктів інтелектуальної власності на національних та міжнародних ринках;
  • інформаційно-технічне забезпечення суб’єктів  ринку інтелектуальної власності;
  • проблеми недобросовісної конкуренції на основі порушення прав інтелектуальної власності.
У дискусіях взяли участь: 1. Шатова Інна Олексіївна, начальник управління правового забезпечення промислової власності Державної служби інтелектуальної власності України. 2. Павлов Дмитро Олегович, начальник відділу прав на результати науково-технічної діяльності Державного підприємства «Український інститут промислової власності» 2. Гайдук Валентина Володимирівна, начальник відділу прав на позначення відділення розробки законодавства у сфері промислової власності Державного підприємства «Український інститут промислової власності» 3. Чабанець Тетяна Миколаївна, директор «Українського центру інноватики та патентно – інформаційних послуг» 4. Кияшко Олена Євгеніївна, експерт-оцінювач інтелектуальної власності, патентний повірений України, викладач Школи національних професійних кваліфікацій Міжнародного інституту бізнесу та Інституту інтелектуальної власності Одеської юридичної академії в м. Києві, Член ГО Федерація оцінювачів бізнесу та інтелектуальної власності 5. Кононенко Артем Вікторович, головний фахівець Відділу патентної документації та стандартизації Відділення патентно-інформаційного забезпечення Державне підприємство «Український інститут промислової власності» 6. Войтко Сергій Васильович, д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ» rt2014-2 rt2014