Лекція викладачів кафедри міжнародної економіки на Літній школі в Норвегії (проект «NTNU-KPI Collaboration within Industry 4.0 Education», Eurasia /Норвегія – Україна/) 08–13 вересня 2019 року. Норвезький університет науки і технологій. У період проведення Літньої школи викладачами кафедри міжнародної економіки прочитано лекцію англійською мовою на тему «Процеси сталого розвитку в умовах Індустрії 4.0» (Sustainable development processes under Industry 4.0 conditions). Аудиторія 53 особи, у т.ч. 40 студентів з різних країн світу. У лекційному матеріалі визначено зміст процесів сталого розвитку та особливості Індустрії 4.0, представлено приклади застосування положень концепції Індустрії 4.0 на промислових підприємствах, розглянуто позитивні ефекти Четвертої промислової революції, а також можливі негативні наслідки. Лекторами ознайомлено аудиторію із напрямами досліджень та основами калькуляції індексу сталого розвитку та рейтингування країн за методологією Світового центру даних геоінформатики та сталого розвитку в КПІ ім. Ігоря Сікорського під науковим керівництвом ректора, д.т.н., академіка М. З. Згуровського. Визначено теоретичні та прикладні положення гармонізації процесів сталого розвитку країн світу. У ході лекції надано відповіді на питання аудиторії, що визнала підхід КПІ ім. Ігоря Сікорського до оцінювання рівня сталого розвитку країн світу таким, що заслуговує на особливу увагу з урахування його обґрунтованості та системності.   1 2