Конференція кафедри міжнародної економіки КПІ: Міжнародна науково-технічне співробітництво - 2019 14-15 березня 2019 року відбулася вже 15-та конференція, яка є профільною для кафедри міжнародної економіки. Збірник тез представлено 87 доповідями з 15 закладів вищої освіти та наукових установ. Основну увагу доповідачів приділено науково-технічному співробітництву як фактору підвищення рівня конкуренто­спроможності промисловості України. Учасниками конференції обговорювалася проблематика інженерно-економічного забезпечення сталого розвитку країни та світу, а також роль держави у розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва. Особливий акцент поставлено на розвитку національної інноваційної системи та Індустрії 4.0. Саме проект за Четвертою промисловою революцією (Індустрія 4.0) виконується кафедрою міжнародної економіки, механіко-машинобудівним інститутом КПІ ім. Ігоря Сікорського та Норвезьким університетом природничих і технічних наук у рамках Eurasia «NTNU-KPI Collaboration within Industry 4.0 Education». Також на конференції розглянуто стан і тенденції розвитку фінансових інструментів міжнародного науково-технічного співробітництва. Міжнародний програмний комітет представляли д.е.н., професор K. Angelov (Professor,  Dr Econ., Technical University, Bulgaria), а також випускники КПІ, які отримали гранти на магістратуру та докторантуру в закладах вищої освіти інших держав, захистили дисертації, отримали науковий ступінь PhD: Moldavska A. (Norwegian University of Science and Technology, Gjøvik, Norway); Kulynych O. (IMT School for Advanced Studies Lucca, Italy); Kuksenko D. (The University of Texas at Arlington, USA); Kozlova O.   (The American University of Paris, France); Klimak M. (University of Dublin, Ireland). Слід  відзначити доповіді фахівців з даного напряму – Герасимчука В. Г., д.е.н., проф., професора кафедри міжнародної економіки  КПІ ім. Ігоря Сікорського, Соловйова В. П., д.е.н., проф., заступника директора з наукової роботи Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України, Кузнєцова Ю. М., д.т.н., проф., професора кафедри конструювання верстатів та машин Механіко-машинобудівного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського. Серед закордонних гостей на конференції виступили з доповідями Д. Кусенко з університету Техасу, США та В. Блоч і А. Лісіцьки з Університету Лодзя, Польща. Варто також  відзначити змістовний виступ представника CFA Institute д.е.н. В. Хохлова. Окрім вищезазначених закладів вищої освіти на конференції були учасники з таких установ: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Житомирський національний агроекологічний університет; Київський національний університет будівництва i архітектури; Криворізький національний університет; Міжнародний університет фінансів; Національний університет «Львівська політехніка»; Черкаський державний технологічний університет; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; Центральноукраїнський національний технічний університет; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. А також брали участь такі установи: Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України; Науково-проектний центр розвитку ОЕС України ДП «НЕК «Укренерго»; Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України; Національний інститут стратегічних досліджень; Український інститут науково-технічної експертизи та інформації. Значний інтерес в учасників конференції визвали доповіді, проблематика яких стосувалася фінансування інноваційно-інвестиційного розвитку національних економік в кризових умовах, міжнародної кооперації закладів вищої освіти та державне її регулювання, сталого розвитку у програмі «Горизонт 2020». Особлива увага приділена конкурентоспроможності підприємств, галузей та України в цілому, реалізації положень Індустрії 4.0. Варто відзначити доповіді студентів, основна увага яких зосереджувалася на науково-технічному співробітництві України та інших країн, особливостях інноваційного розвитку в сферах ІКТ і робототехніки, ролі бухгалтерського обліку в зовнішньоекономічній діяльності, ефективності міграційної політики та реалізації інтелектуального капіталу України та країн ЄС.

Войтко С. В., д.е.н., професор,  завідувач кафедри міжнародної економіки