Основні кваліфікаційні характеристики докторів філософії:
  • здатність до розроблення та реалізація проектів, включаючи результати власних досліджень,
  • здатність до ініціювання дослідницько-інноваційних проектів та самостійно працювати під час їх реалізації,
  • здатність планувати й організовувати роботу дослідницьких колективів з рішення наукових і науково-освітніх завдань,
  • здатність знаходити, обробляти й аналізувати необхідну інформацію для рішення проблем й прийняття управлінських рішень,
  • здатність використовувати сучасні методи та технології наукової комунікації на українській та іноземній мовах,
  • здатність до аналізу організації та управління системи взаємовідносин, пов’язаних з виробництвом, збутом і споживанням матеріальних потоків транснаціональними корпораціями, виявлення закономірностей їх прогнозування поведінки в глобальному економічному просторі,
  • здатність застосовувати новітні педагогічні, у тому числі інформаційні, технології у навчальному процесі,
  • здатність обґрунтовувати вибір методів і методик для розв’язання дослідницької проблеми, реалізації мети та вирішення задач дослідження,
  • здатність до економічної інтерпретації результатів дослідження, прогнозування економічних явищ і процесів, генерування нових ідей та авторських пропозицій,
  • здатність узагальнювати, структурувати, та презентувати результати дослідження на міжнародних наукових конференціях, симпозіумах, семінарах та інших заходах.