1. Оцінювання індикаторів сталого розвитку країн Східної Азії
 2. Інвестиційні стратегії ТНК на міжнародних фондових ринках
 3. Оцінювання впливу зарубіжних інвестицій на конкурентоспроможність національних економік
 4. Трансформація міжнародних бізнес-стратегій в епоху цифрової економіки
 5. Вплив публічно-приватного партнерства на реалізацію міжнародних проектів
 6. Розвиток міжнародної фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого підприємництва
 7. Створення стратегічних альянсів у сфері машинобудування в умовах посилення міжнародної конкуренції
 8. Удосконалення системи регулювання міжнародної міграції кваліфікованих кадрів в умовах глобалізації
 9. Регулювання міжнародних закупівель в сфері інформаційно-комунікаційних технологій
 10. Підвищення ефективності реалізації міжнародних інвестиційних проектів у теплоенергетиці
 11. Механізм формування вартості корпоративних облігацій на міжнародних фінансових ринках
 12. Економічне забезпечення розвитку альтернативної енергетики в Україні в контексті глобальної політики низьковуглецевої економіки
 13. Розробка економічного сценарію розвитку світового ринку енергоресурсів
 14. Розвиток трансферу технологій машинобудування  у процесі евроінтеграції України
 15. Науково-технічне співробітництво між Україною та Китаєм в умовах глобалізації
 16. Оцінювання ефективності використання нематеріальних активів  ТНК
 17. Розвиток зовнішньої торгівлі високотехнологічними товарами України