3.27. надання пропозицій щодо формування кадрового складу та штатного розпису; 3.28. організація контролю якості проведення навчальних занять, практичної підготовки студентів; 3.29. налагодження та підтримання зв°язків зі структурними підрозділами університету та іншим організаціями; 3.30. сприяння підвищенню кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри та працевлаштуванню працівників; 3.31. організація заходів із профорієнтації та залучення осіб на навчання за спеціальностями кафедри; 3.32. підготовка необхідних документів для проведення ліцензування та акредитації в межах спеціальностей кафедри; 3.33. організація роботи зі створення і супроводження офіційного сайту кафедри (3-5 цікавих матеріалів на тиждень, орієнтованих на цільову аудиторію) та інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кампус›› відповідно до Положення про типовий сайт кафедри НТУУ “КПІ”; 3.34. забезпечення інформування про результати діяльності кафедри; 3.35. забезпечення участі працівників кафедри у роботі експертних рад, комісій, груп МОН України, спеціалізованих вчених рад; 3.36. ведення документообігу та забезпечення передачі документів на архівне зберігання; 3.37. визначення рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри; 3.38. створення та супроводження інформаційно-комунікативних ресурсів у доменній зоні kpi.ua університету.