3.1. забезпечення проведення навчальних занять, здійснення контрольних заходів з навчальних дисциплін кафедри відповідно до стандартів вищої освіти та положення про організацію освітнього процесу, навчального плану та програм навчальних дисциплін; 3.2. подання пропозицій деканату факультету щодо формування розкладу навчальних занять; 3.3. забезпечення практичної підготовки студентів зі спеціальностей кафедри; 3.4. організація укладання договорів для забезпечення практичної підготовки студентів; 3.5. підготовка студентів до участі в олімпіадах, конкурсах; 3.6. здійснення атестації студентів зі спеціальностей кафедри, забезпечення ефективної роботи відповідних екзаменаційних комісій; 3.7. організація та проведення вступних випробувань та додаткових вступних випробувань на другий рівень вищої освіти для здобуття ступеня магістра; 3.8. призначення та організація роботи кураторів академічних груп; 3.9. участь у проведені вступних випробувань на третій рівень вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії.