Кафедра міжнародної економіки

Функції кафедри у сфері освітнього процесу

Категорія: Кафедра

3.1. забезпечення проведення навчальних занять, здійснення контрольних заходів з навчальних дисциплін кафедри відповідно до стандартів вищої освіти та положення про організацію освітнього процесу, навчального плану та програм навчальних дисциплін;

3.2. подання пропозицій деканату факультету щодо формування розкладу навчальних занять;

3.3. забезпечення практичної підготовки студентів зі спеціальностей кафедри;

3.4. організація укладання договорів для забезпечення практичної підготовки студентів;

3.5. підготовка студентів до участі в олімпіадах, конкурсах;

3.6. здійснення атестації студентів зі спеціальностей кафедри, забезпечення ефективної роботи відповідних екзаменаційних комісій;

3.7. організація та проведення вступних випробувань та додаткових вступних випробувань на другий рівень вищої освіти для здобуття ступеня магістра;

3.8. призначення та організація роботи кураторів академічних груп;

3.9. участь у проведені вступних випробувань на третій рівень вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії.