Кафедра міжнародної економіки

Науково-дослідні роботи

Категорія: Наука

2017 рік

 • «Оптимізація бізнес-процесів управління промисловим підприємством»
 • «Економіко-організаційний механізм розвитку діяльності промислових підприємств»
 • «Моделювання динаміки економічних та управлінських процесів на глобальному, регіональному та мікро- рівнях»

2016 рік

 • «Методичне забезпечення сталого економічного зростання України на основі моделювання динаміки макроекономічних показників»
 • «Оптимізація бізнес-процесів управління промисловим підприємством»

2015 рік

 • «Оптимізація бізнес-процесів управління промисловим підприємством»
 • «Методичне забезпечення сталого економічного зростання України на основі моделювання динаміки макроекономічних показників»

2014 рік

 • «Оптимізація бізнес-процесів управління промисловим підприємством»
 • «Методологічні засади операцiйного аналiзу щодо діяльності підприємства та прийняття управлiнських рішень»
 • «Науково-методичні основи організації і управління підприємствами та фінансово-кредитними організаціями в умовах глобалізації»

2013 рік

 • «Методологічні засади операцiйного аналiзу щодо діяльності підприємства та прийняття управлiнських рішень»
 • «Динамічний аналіз загроз пріоритетам економічному виміру сталого розвитку адміністративно-територіальним одиницям України»

2012 рік

 • «Теоретико-методологічні засади управління підприємствами високотехнологічних сфер діяльності»
 • «Теоретико-методологічні основи адаптаційних процесів у підприємницькій діяльності в умовах глобалізації»
 • «Методологічні засади операцiйного аналiзу щодо діяльності підприємства та прийняття управлiнських рішень»
 • «Динамічний аналіз загроз пріоритетам економічному виміру сталого розвитку адміністративно-територіальним одиницям України»

2011 рік

 • «Дослідження характеристик освітнього ринку при підготовці фахівців технічного та економічного напрямів»
 • «Моделювання економічного виміру сталого розвитку областей та регіонів України»
 • «Теоретико-методологічні основи адаптаційних процесів у підприємницькій діяльності в умовах глобалізації»

2010 рік

 • «Теоретико-методологічні основи адаптаційних процесів у підприємницькій діяльності в умовах глобалізації»
 • «Моделювання економічного виміру сталого розвитку областей та регіонів України з урахуванням загроз»
 • «Теоретико-методологічні засади управління підприємствами високотехнологічних сфер діяльності»

2009 рік

 • «Науково-технічне співробітництво як економічна складова сталого розвитку»
 • «Теоретико-методичні підходи щодо удосконалення механізмів державного регулювання природних монополій в Україні»
 • «Теоретико-методологічні засади управління підприємствами високотехнологічних сфер діяльності»

2008 рік

 • «Науково-технічне співробітництво як економічна складова сталого розвитку»
 • «Удосконалення механізмів забезпечення ефективного функціонування природних монополій в Україні»
 • «Теоретико-методологічні засади управління підприємствами високотехнологічних сфер діяльності»

2007 рік

 • «Економічне співробітництво як складова сталого розвитку»
 • «Міжнародне науково-технічне співробітництво як складова сталого розвитку»
 • «Дослідження характеристик освітнього ринку при підготовці фахівців технічного та економічного напрямів»
 • «Економічна складова сталого розвитку областей та регіонів України»
 • «Створення фіскального простору становлення середнього класу в Україні»

2006 рік

 • «Конкурентоспроможність національної економіки та міжнародне науково-технічне співробітництво»
 • «Напрями удосконалення оподаткування інтелектуальної власності»
 • «Фіскальна необхідність та соціально-економічні наслідки запровадження податку на активи»

Гранти:

 • 2006-2007 рр. «Організація науково-дослідної роботи студентів та аспірантів ФММ для прискорення процесу трансферу інноваційних розробок науковців Університету в рамках інноваційного середовища Технополісу «Київська політехніка» та його зв’язку з навчальним процесом» – Аналітична група Департаменту науки на інноватики Наукового парку «Київська політехніка».
 • 2007-2008рр. «Дослідження ринків збуту інноваційної наукомісткої продукції науково-дослідних інститутів, лабораторій та кафедр НТУУ «КПІ» – Аналітична група Департаменту науки на інноватики Наукового парку «Київська політехніка».