Кафедра міжнародної економіки

Аспірантура

Категорія: Наука

Кафедра міжнародної економіки готує докторів філософії (PhD) за такими спеціальностями:

 • 051 «Економіка», що входить до третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та галузі знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки». Термін підготовки в аспірантурі складає 4 роки, форма навчання – денна та без відриву від виробництва (заочна).

Корисна інформація для аспірантів кафедри міжнародної економіки


Вступникам до аспірантури у 2021 році на 2021/2022 навчальний рік пропонуються такі напрями досліджень:

 1. Управління розвитком наукомістких і високо­технологічних підприємств
  Зміст завдання: розробка інструментарію та формулювання практичних рекомендацій щодо управління розвитком наукомістких і високо-технологічних підприємств.
  Керівник: Войтко С. В., доктор економічних наук, професор.
 2. Механізми забезпечення економічного розвитку промислових підприємств
  Зміст завдання: розвиток теоретичних положень і надання прикладних рекомендацій з розробки моделей та сценаріїв збалансованого розвитку промислових підприємств.
  Керівник: Гавриш О. А., доктор технічних наук, професор.
 3. Удосконалення економічного механізму розвитку енергетичних підприємств на основі інновацій
  Зміст завдання: удосконалення методологічних засад формування ефективного економічного механізму розвитку енергетичних підприємств на основі впровадження інновацій.
  Керівник: Гайдуцький І. П., доктор економічних наук, доцент.
 4. Розробка стратегії економічного розвитку промислових підприємств України на міжнародних ринках
  Зміст завдання: Обґрунтування теоретико-методологічних положень і розробка практичних рекомендації з підвищення рівня конкурентоспроможності промислового комплексу України на міжнародних ринках.
  Керівник: Герасимчук В. Г., доктор економічних наук, професор.
 5. Формування системи економічної безпеки світогосподарських процесів
  Зміст завдання: Розвиток теоретико-методичних положень та надання практичних рекомендацій щодо формування системи економічної безпеки світогосподарських процесів.
  Керівник: Охріменко О. О., доктор економічних наук, професор.

Освітньо-наукова програма докторів філософії з економіки

Тематика дисертацій (PhD) аспірантів кафедри