Кафедра міжнародної економіки готує докторів філософії (PhD) за такими спеціальностями:

  • 051 «Економіка», що входить до третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та галузі знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки». Термін підготовки в аспірантурі складає 4 роки, форма навчання – денна та без відриву від виробництва (заочна).

Корисна інформація для аспірантів кафедри міжнародної економіки


Вступникам до аспірантури у 2021 році на 2021/2022 навчальний рік пропонуються такі напрями досліджень:

  1. Управління розвитком наукомістких і високо­технологічних підприємств Зміст завдання: розробка інструментарію та формулювання практичних рекомендацій щодо управління розвитком наукомістких і високо-технологічних підприємств. Керівник: Войтко С. В., доктор економічних наук, професор.
  2. Механізми забезпечення економічного розвитку промислових підприємств Зміст завдання: розвиток теоретичних положень і надання прикладних рекомендацій з розробки моделей та сценаріїв збалансованого розвитку промислових підприємств. Керівник: Гавриш О. А., доктор технічних наук, професор.
  3. Удосконалення економічного механізму розвитку енергетичних підприємств на основі інновацій Зміст завдання: удосконалення методологічних засад формування ефективного економічного механізму розвитку енергетичних підприємств на основі впровадження інновацій. Керівник: Гайдуцький І. П., доктор економічних наук, доцент.
  4. Розробка стратегії економічного розвитку промислових підприємств України на міжнародних ринках Зміст завдання: Обґрунтування теоретико-методологічних положень і розробка практичних рекомендації з підвищення рівня конкурентоспроможності промислового комплексу України на міжнародних ринках. Керівник: Герасимчук В. Г., доктор економічних наук, професор.
  5. Формування системи економічної безпеки світогосподарських процесів Зміст завдання: Розвиток теоретико-методичних положень та надання практичних рекомендацій щодо формування системи економічної безпеки світогосподарських процесів. Керівник: Охріменко О. О., доктор економічних наук, професор.
Освітньо-наукова програма докторів філософії з економіки Тематика дисертацій (PhD) аспірантів кафедри