1. Довідка про стажування обсягом 180 годин на кафедрі міжнародної економіки факультету економіки та бізнес-адміністрування НАУ з 02.12.2019 по 28.02.2020 р.
 2. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в НМК «Інститут післядипломної освіти» за програмою «Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle», Термін проведення: 23.10-30.11.2017.
 3. Підвищення кваліфікації за курсом «TERP10 SAPERP – інтеграція бізнес-процесів» з 22.02.2016- 04.03.2016. Свідоцтво видано ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів».
 4. Міжнародне стажування з курсу «SDI-02 DatabaseManagementSystemsfor SDI – 2/ : Системи керування базами геоданих для ІПД» 80 hoursofClassroomInstruction& 120 hrsofPractical. VancouverIslandUniversity, Canada з 09.09 до 30.11.2015. Свідоцтво видано VancouverIslandUniversity, Canada 15 грудня 2015 р.
 5. Свідоцтво про підвищення квалифікації серія ІПО номер 0012 з 15 січня по 24 квітня підвищувала кваліфікацію у Світовому центрі даних з геоінформатики та сталого розвитку за програмою «Вступ до геоінформаційних систем для інфраструктури просторових даних» 7.060101 (Комп’ютерні науки), 220 ак. годин.
 6. Міжнародне стажування з курсу «SD-01 Introductionto GIS for SDI – Вступ до геоінформаційних систем для інфраструктури просторових даних» 80 hoursofClassroomInstruction& 120 hrsofPractical з 19.01 до 06.04.2015. Свідоцтво видано VancouverIslandUniversity, Canada 15 квітня 2015 р.
 7. Підвищення кваліфікації ІПО з 09 вересня по 30 листопада у Світовому центрі даних з геоінформатики та сталого розвитку за програмою «Системи керування базами геоданих для ІПД» 7.060101 (комп’ютерні науки), 220 ак. годин.
Інше:
 • Викладач Українсько-норвезької літньої школи “Стале виробництво в Індустрії 4.0: Технології та рішення” за проєктом CPEA-LT-2017/10047 NTNU-KPI Collaboration within Industry 4.0 Education у партнерстві з NTNU Norwegian University of Science and Technology (NO-NTNU), Campus: Campus Gjøvik, Department of Manufacturing and Civil Engineering. Лекція за темою: Product Development in Industry 4.0: Needs, wants and wishes of customers. Відгук про школу: http://ied.kpi.ua/uk/archives/3096;
 • учасник науково-методичного семінару-тренінгу “Зовнішня політика і комунікації в ЄС”, КНУ ім. Тараса Шевченка (60 годин), 17-24.04.2021р.;  
 • учасник проєкту “On-line course based on business simulation game Revas”, серпень 2020, Познанський університет технологій;
 • учасник проєкту «Англійська мова для університетів» BritishCouncil APTIS, Британська Рада в Україні, 2016-2017;
 • співорганізатор міжнародного наукового семінару «Управлінсько-правові аспекти прямих іноземних інвестицій», КПІ ім. Ігоря Сікорського, Університет ім. Г. Гейне, KantenweinZimmermannFoxKröck&Partner, 19.12.2016;
 • співорганізатор методичного міжнародного семінару кафедри міжнародної економіки «Щодо питань впровадження закордонного досвіду викладання курсу інвестиційного арбітражу в навчальний процес з метою підвищення знань студентів та розширення їх компетентностей», КПІ ім. Ігоря Сікорського, Університет ім. Г. Гейне, KantenweinZimmermannFoxKröck&Partner, 19.12.2016, м. Київ;
 • була офіційним опонентом кандидатських дисертацій;
 • сертифікат про участь у семінарі «Вдосконалення викладацької майстерності: IT інновації», KyivSchoolofEconomics, MICROSOFT. 5.06.2015;
 • сертифікат про участь у семінарі «Професійний розвиток: відкриті ресурси, цифрова наука та міжнародні публікації», KyivSchoolofEconomics, OpenCon2014, ProstoScience, 5.12.2014;
 • сертифікат про участь у ІІІ серії дистанційного навчання за напрямами «Європейська інтеграція», «Е-адміністрація» тощо у Польсько-українському центрі громадської освіти протягом червня-листопаду 2008 р;
 • сертифікат про участь у семінарі «Міжнародна торгова система СОТ» Центру розвитку міжнародної торгівлі КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. 26-27 лютого 2007 р.