Мета: консолідація стратегічних намірів науковців, підприємців, фінансистів, органів державної влади з метою опрацювання сценаріїв інноваційного розвитку підприємницького середовища України. Питання для обговорення:
  • шляхи прискорення інноваційного розвитку вітчизняних підприємств;
  • формування інтелектуальних ресурсів України;
  • просторові форми організації інноваційної діяльності (технологічні та наукові парки, інноваційні кластери та інкубатори, вільні економічні зони, території пріоритетного розвитку тощо);
  • вплив глобальної економічної кризи на становлення та розвиток національних інноваційних систем;
  • роль держави у стимулюванні інноваційної діяльності компаній;
  • місце інституційних посередників у фінансовому забезпеченні інноваційної діяльності.