Кафедра міжнародної економіки

“Бізнес-ефекти на ринку інтелектуальної власності у контексті інтеграції України в ЄС”, 26 листопада 2014 р.

Категорія: Наука

Мета: обмін досвідом та генерація ідей щодо механізмів ефективної інтеграції вітчизняного бізнес-середовища у європейське правове поле захисту інтелектуальної власності.

Питання для обговорення:

  • ефективність механізмів використання об’єктів авторского права та суміжних прав в Україні;
  • адаптація національної нормативно-правової бази до стандартів ЄС;
  • досвід використання об’єктів інтелектуальної власності у господарській та інноваційній діяльності компаній;
  • конкурентоспроможність об’єктів інтелектуальної власності на національних та міжнародних ринках;
  • інформаційно-технічне забезпечення суб’єктів  ринку інтелектуальної власності;
  • шляхи вирішення проблем недобросовісної конкуренції на основі порушення прав інтелектуальної власності.