Кафедра міжнародної економіки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” активно долучається до міжнародних тенденцій у вищій освіті. Ось і 01 листопада 2016 року відбулася перша лекція з циклу магістерської підготовки англійською мовою. Професор кафедри Оксана Охріменко провела лекцію на тему «Міжнародний ринок облігацій», на якій представила розроблену нею презентацію, що розкриває підходи до класифікації, географічну структуру ринку, методику оцінювання якості облігацій тощо. Лекцію супроводжував наочний матеріал у вигляді старовинних облігацій, акцій, паїв та інших цінних паперів. Заняття відвідали представники кафедр факультету менеджменту та маркетингу, українські та іноземні студенти і аспіранти. ohrimenko-lecture