Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (ст.)

Співавтори

Наукові праці до захисту докторської дисертації

1

Современная система денежных расчетов: 2-е изд.

друк.

К.: УФИМБ, 1998. — 192 с.

192

Бондарева О. В.,

Басюк Н. Б.

2

Организация лизинговых операций

друк.

К.: МАУП , 1998. — 103 с.

103

Краева Е. В.,

Кочеткова О. В .

3

Забезпечення фінансової стійкості сучасного комерційного банку: теоретико-методологічні аспекти: Монографія

друк.

К.: КНЕУ, 2002. — 238 с.

238

4 Організація управ-ління фінансовою стійкістю банку в ринкових умовах: Монографія

друк .

К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2003. — 300 с.

300

Навчально-методичні праці до захисту докторської дисертаційної роботи

5

Банковское дело: Краткий словарь-справочник

друк.

К.: МАУП , 1998. — 132 с.

132

Калина А. В.

6

Гроші та кредит: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.

друк.

К.: КНЕУ, 1999. — 76 с.

76

Мирун М.І. та інші

7

Экономический риск и методы его измерения: Учеб. пособ.

друк.

К.: ЕУФИМБ, 2000. — 68 с.

68

Шипова Н. А.

8

Енциклопедія банківської справи України /Редкол.: В.С.Стельмах (голова)

друк.

К.: Молодь, Ін Юре. — 2001. — 680 с.

680

В. С. Стельмах та інші

9

Аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посібник (згрифом МОНУ)

друк.

Житомир: Рута, 2001. — 384 с.

384

За ред. Ф. Ф. Бу­тинця, А. М. Ге­расимовича

10

Основи аналізу діяльності комерційного банку: Навч. посіб.

друк.

К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. — 96 с.

96

Омельченко О. В.

11

Аналіз банківської діяльності: Підручник (з грифом МОНУ)

д рук .

К.: КНЕУ., 2003. — 599 с.

599

За ред. А. М. Герасимовича

Наукові праці після захисту докторської дисертації на посаді професора

12

Поняття ринкової вартості банку як ділового підприємства

друк.

Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. — Т. 14. — Суми: УАБС НБУ, 2005. — С. 51-59

9

13

Сутність та методологічні аспекти ринкової оцінки вартості банку

друк.

Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. – Т.19. — Суми: УАБС НБУ, 2007. — С.17-23

7

14

Методичні підходи до ринкової оцінки вартості банківської організації в Україні

друк.

Вісник Української академії банківської справи. – № 1(24).–2008. –с.39-44

6

Навчально-методичні праці після захисту докторської дисертації на посаді професора

15

Основи аналізу банківської діяльності: Навч. посібник (з грифом МОНУ)

друк

К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. — 116 с.

116

16

Гроші та кредит: Навч.-метод. Посібник: 3-є вид., перероб. і допов.

друк

К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. — 84 с.

84

Д. Г. Сироцинський, Н. Ю. Андрушко

17

Маркетинг у банку: Конспект лекцій: 2-ге вид., перероб. і допов.

друк

К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. — 88 с.

88

А. В. Нікітін

18

Комплексний аналіз діяльності банків України: Навч. посібник

друк

К.: МУФ, 2005. — 103 с.

103