7 квітня 2016 року асистент кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Рената Яресько успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему “Ризик-менеджмент інвестиційних проектів енергетичних підприємств”.  Кафедра міжнародної економіки вітає Ренату із новими здобутками та бажає наступних злетів на науково-педагогічній ниві! Y3Y2Y1