Навчальний план ОКР “МАГІСТР”

Дисципліна

Семестр, в якому вивчається дисципліна

Кількість годин

Кількість кредитів

Нормативні навчальні дисципліни

Фінансовий менеджмент

9

108

2

Менеджмент персоналу

9

108

2

Міжнародний менеджмент

10

108

2

Стратегічне управління

9

108

2

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

9

108

2

Міжнародні стратегії економічного розвитку

10

108

2

Іноземна мова професійного спрямування

9

108

2

Дисципліни спеціальності за вибором кафедри, студента, роботодавців

Дисципліни за вибором навчального закладу

Торгова політика

9

108

2

Комерційна дипломатія

9

81

1,5

Міжнародне науково-технічне співробітництво

9

108

2

Основи наукових досліджень

10

81

1,5

Дисципліни за вибором студентів

Міжнародне комерційне право

9

81

1,5

Інформаційні системи в міжнародному бізнесі

9

81

1,5