Навчальний план ОКР “БАКАЛАВР”

Дисципліна

Семестр, в якому вивчається дисципліна

Кількість годин

Кількість кредитів

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ

Цикл гуманітарної підготовки та соціально-економічної підготовки

Філософія

3

216

6

Культурологія

4

144

4

Психологія та педагогіка

2

108

3

Фізичне виховання

1, 2, 3, 4

216

6

Українська мова

1

144

4

Іноземна мова

1, 2, 3, 4

684

19

Правознавство

1

108

3

Політологія

7

108

3

Історія України

1

144

4

Соціологія

8

108

3

Безпека життєдіяльності

4

144

4

Університетська освіта

1

36

1

Цикл природничо-наукової підготовки

Політична економія

1

180

5

Мікроекономіка

3

180

5

Макроекономіка

2

180

5

Історія економіки та економічної думки

2

180

5

Математика для економістів

1, 2

360

10

Економіко-математичне моделювання

3

180

5

Економічна інформатика

1, 2

180

5

Статистика

5

180

5

Економіка підприємства

4

180

5

Менеджмент

5

180

5

Маркетинг

6

180

5

Гроші та кредит

4

180

5

Фінанси

3

180

5

Бухгалтерський облік

5

180

5

Економіка праці та соціально-економічні відносини

6

180

5

Міжнародна економіка

5, 7

360

10

Національна економіка

6

180

5

Регіональна економіка

2

180

5

Цикл професійної підготовки за спеціальністю 6.050100 – „Міжнародна економіка”

Міжнародне економічне право

8

180

5

Облік у зарубіжних країнах

6

180

5

Міжнародні фінанси

7

216

6

Міжнародний маркетинг

7

180

5

Міжнародна економічна діяльність України

7

180

5

Ділова іноземна мова

4, 5, 6, 7, 8

360

10

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ

Дисципліни циклу гуманітарної та природничо-наукової підготовки

Економіка підприємства ІІ

5

180

5

Системи технологій промисловості

3

108

3

Фінанси підприємств

5

108

3

Страхування

6

108

3

Економічний аналіз

6

108

3

Інженерна та комп’ютерна графіка

1

108

3

Техніко-економічне обґрунтування економічних рішень

4

108

3

Міжнародна інноваційна діяльність

8

108

3

Рекомендовані вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки

Міжнародна торгівля

8

144

4

Фінансові системи зарубіжних країн

8

144

4

Міжнародна інвестиційна діяльність

8

90

2,5

Європейська інтеграція

1, 6

144

4

Міжнародні організації

7

144

4

Інформаційні системи і технології в міжнародній економіці

4

144

4

Друга іноземна мова

360

10

Виробнича практика

3

162

4,5

Дипломна робота

4

162

4,5

Військова підготовка

2, 3

684

19