Моніторинг якості підготовки « Кафедра міжнародної економіки

Моніторинг якості підготовки

Науково-методичні засади комплексного моніторингу якості підготовки фахівців (КМЯПФ) в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», перший тур якого був проведений восени 2005 року, були закладені на основі відповідних системних досліджень, які проводяться в університеті, починаючи з 1992 року. Індекс якості підготовки фахівців по кожній спеціальності визначається за формулою, затвердженою Вченою радою НТУУ “КПІ ім . Ігоря Сікорського”: , де:
  • – індекс якості залишкових знань за результатами ректорського контролю;
  • – індекс якості дипломних робіт (проектів);
  • – індекс якості підготовки фахівців за відгуками ринку праці;
  • – накопичувальний індекс;
  • – накопичувальний індекс якості підготовки.
З результатами КМЯПФ за спеціальностями НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського” всіх турів можна знайти тут.