Кафедра міжнародної економіки

Вступ

Категорія: Вступ / вступ 2023

Кафедра міжнародної економіки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії (PhD):

  • Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки;
  • Спеціальність – 051 Економіка;
  • Освітня програма – Міжнародна економіка (для освітніх рівнів “Бакалавр” і “Магістр”).

Форми навчання: денна та заочна.

Мови викладання: українська та англійська.

Кафедра надає можливість отримати ДРУГУ ВИЩУ ОСВІТУ за спеціальністю 051 «Економіка», освітньою програмою «Міжнародна економіка», форма навчання – заочна, термін – 1 рік 4 міс. (освітній ступінь – МАГІСТР).

Офіційні документи