Кафедра міжнародної економіки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії (PhD):
  • Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки;
  • Спеціальність – 051 Економіка;
  • Освітня програма – Міжнародна економіка (для освітніх рівнів “Бакалавр” і “Магістр”).
Форми навчання: денна та заочна. Мови викладання: українська та англійська. Кафедра надає можливість отримати ДРУГУ ВИЩУ ОСВІТУ за спеціальністю 051 «Економіка», освітньою програмою «Міжнародна економіка», форма навчання – заочна, термін – 1 рік 4 міс. (освітній ступінь – МАГІСТР). Офіційні документи