09-10 квітня 2015 року в НТУУ «КПІ» відбулась XІ (XXIIІ) Науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність». У роботі конференції взяли участь представники Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, Інституту економіки промисловості НАН України, Українського інституту науково-технічної та економічної інформації, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту економіки та прогнозування НАН України, Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, Чернігівського національного технологічного університету, Центру досліджень науково-технічного потенциалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН Украіни, Днепропетровського університету імені Альфреда Нобеля, Національного університету «Львівська політехніка» та багатьох інших. Для участі в конференції зареєструвалися понад 150 вчених. Організаторами конференції виступили НТУУ «КПІ», факультет менеджменту та маркетингу і кафедра міжнародної економіки. Конференція розпочалася з пленарного засідання, яке відкрив голова програмного комітету, д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ» Василь Гнатович Герасимчук. Учасники конференції працювали у п’ятьох секціях:
  • «Інженерно-економічне забезпечення сталого розвитку країни та світу: теорія, методологія, практика»
  • «Роль держави у розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва»
  • «Національні інноваційні системи: проблеми формування та ефективності»
  • «Науково-технічне співробітництво як фактор підвищення конкурентоспроможності промисловості України»
  • «Стан і тенденції розвитку фінансових інструментів міжнародного науково-технічного співробітництва».
Грамотами за кращі доповіді нагороджено студентів А. Кугій, Т. Панасюк, Д. Смірних, Н. Мяло,  Ю. Лугвіщик, Ю. Гацковського. За результатами роботи опубліковано збірник матеріалів конференції. ????????????? ?????????????