Студенти кафедри у процесі навчання можуть користуватися такими електронними ресурсами університету: 1. Електронним кампусом КПІ ім. Ігоря Сікорського (навчальні матеріали, спілкування із викладачами тощо). 2.  Електронними ресурсами наукової бібліотеки ім. Г. Денисенка КПІ ім. Ігоря Сікорського, у т.ч. доступом до міжнародних науковометричних база данних. 3. ELAKPI – Електронним архівом наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського 4. Дистанційними курсами ІПО КПІ ім. Ігоря Сікорського на платформі Moodle  5. Платформа дистанційного навчання “Сікорський” (G SUITE FOR EDUCATION) 6. Матеріалами на сайті кафедри 7. Офіційними відкритими ресурсами органів державної влади України (ВРУ, КМУ, Державної служби статистики тощо), міжнародних організацій (ООН, тощо).
Крім цього, студенти можуть користуватися зовнішніми електроними ресурсами бібліотек, зокрема, можуть бути корисні такі посилання: – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого – тощо