Опитування проводиться: 1) кафедрою міжнародної економіки та 2) адміністрацією університету через: а) Електронний кампус КПІ ім. Ігоря Сікорського та 2) Науково-дослідницький центр прикладної соціології «Соціоплюс»

ОПИТУВАННЯ КАФЕДРИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО:


за 2020/2021 навчальний рік  Анкети для опитування кафедрою міжнародної економіки КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо якості освітнього процесу:
  • освітньої програми “Економіка” освітнього рівня “доктор філософії” спеціальності 051 “Економіка”

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ:
за 2020/2021 навчальний рік:
  • Результати опитування за ОП “Економіка”, освітній рівень “Доктор філософії”