Бібліотека КПІ ім. Ігоря Сікорського є однією з найпотужніших науково-технічних бібліотек м. Києва. Наявність приміщень для розташування книгосховищ, каталогів, залів для видачі літератури, читальних залів, кількість робочих місць для відвідувачів читальних залів, бібліотечні фонди навчальної, наукової літератури, фахові періодичні видання та їх динаміка створюють оптимальні умови для роботи студентів. Середня кількість студентів денної форми навчання, яка припадає на одне місце в читальних залах бібліотеки університету – 14,3, а кількість томів навчальної літератури на одного студента 70. Бібліотека на своїй території надає послуги безкоштовного підключення до мережі Інтернет через Wi-Fi технології, що надає можливість студентам оперативно знаходити необхідну їм інформацію.