Для організації навчального процесу кафедра використовує матеріально-технічну базу КПІ ім. Ігоря Сікорського. Загальні навчальні площі власних будівель КПІ ім. Ігоря Сікорського» становлять 351822,8 м2. По університету в цілому на одного студента денної форми навчання припадає 17,8 м2 навчальної площі (контингент студентів університету денної форми навчання з року в рік перевищує 19 тис. осіб). Навчальна площа, що закріплена за кафедрою – 293,3 м2. Загальна кількість приміщень кафедри – 3, з них 1 спеціалізована лабораторія, 1 комп’ютерний клас, 1 методичний кабінет. На одного студента денної форми навчання на кафедрі доводиться навчальна площа – 2,6 м2, що в повній мірі відповідає технологічним вимогам щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності (мінімальна норма становить 2,4 м2). Усі будівлі підключені до інженерних мереж (водопостачання, каналізація, тепломережі, електропостачання). Матеріальні цінності зберігаються у приміщеннях, обладнаних охоронною сигналізацією. Навчальні приміщення університету відповідають санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки та нормам охорони праці. Підтвердженням цього слугують відповідні офіційні документи, що входять до цієї акредитаційної справи: Висновок Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві № 0600/84 від 30.01.2017 р. та довідка Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м.Києві щодо вимог пожежної безпеки № 21/388 від 28.02.2017 р. В усіх приміщеннях кафедри дотримуються необхідні вимоги техніки безпеки та протипожежної безпеки, є відповідні інструкції, плани евакуації. Стан освітлення аудиторій та санітарні норми приміщень відповідають усім необхідним нормам та вимогам.