Основні кваліфікаційні характеристики бакалаврів:
  • здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми економічної діяльності, що передбачає застосування певних теорій та методів економіки і які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов;
  • здатність аналізувати фактори зовнішнього та внутрішнього середовищ підприємства;
  • спроможність здійснювати маркетингові дослідження зарубіжних ринків;
  • уміння розробляти стратегії розвитку підприємства;
  • здатність здійснювати економічні розрахунки та обґрунтувати інноваційно-інвестиційні проекти;
  • здатність формувати механізми та оцінювати ефективність міжнародного науково-технічного співробітництва;
  • розв’язувати обліково-аналітичні завдання стосовно міжнародних комерційних операцій;
  • організовувати, контролювати та координувати виконання міжнародних контрактів.