3.39.підготовка (спільно з ДМС) проектів договорів про співпрацю з підрозділами зарубіжних університетів та організація їх виконання; 3.40. ініціювання, проведення, формування програми міжнародних конференцій на рівні кафедри, факультету. 3.41. підготовка проектних пропозицій щодо участі в міжнародних конкурсах, програмах, фондах, грантах; 3.42. участь у міжнародних наукових дослідженнях та публікація у міжнародних виданнях; 3.43. делегування співробітників для участі в міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, виставках; 3.44. забезпечення підготовки іноземних студентів; 3.45. розвиток академічної мобільності через участь у міжнародних програмах і проектах; 3.46. внесення пропозицій щодо створення спільних з іноземними партнерами структур (лабораторій, центрів, наукових груп, редакційних колективів, консорціумів тощо); 3.47. забезпечення участі працівників кафедри в міжнародних професійних організаціях (механіків, електриків, матеріалознавців, зварювальників та в інших аналогічних професійних об’єднаннях); 3.48. висвітлення результатів освітньої та наукової діяльності кафедри англійською мовою.