Кафедра міжнародної економіки

3.39.підготовка (спільно з ДМС) проектів договорів про співпрацю з підрозділами зарубіжних університетів та організація їх виконання;

3.40. ініціювання, проведення, формування програми міжнародних конференцій на рівні кафедри, факультету.

3.41. підготовка проектних пропозицій щодо участі в міжнародних конкурсах, програмах, фондах, грантах;

3.42. участь у міжнародних наукових дослідженнях та публікація у міжнародних виданнях;

3.43. делегування співробітників для участі в міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, виставках;

3.44. забезпечення підготовки іноземних студентів;

3.45. розвиток академічної мобільності через участь у міжнародних програмах і проектах;

3.46. внесення пропозицій щодо створення спільних з іноземними партнерами структур (лабораторій, центрів, наукових груп, редакційних колективів, консорціумів тощо);

3.47. забезпечення участі працівників кафедри в міжнародних професійних організаціях (механіків, електриків, матеріалознавців, зварювальників та в інших аналогічних професійних об’єднаннях);

3.48. висвітлення результатів освітньої та наукової діяльності кафедри англійською мовою.