Кафедра міжнародної економіки

Функції кафедри у сфері організаційної діяльності

Категорія: Кафедра

3.27. надання пропозицій щодо формування кадрового складу та штатного розпису;

3.28. організація контролю якості проведення навчальних занять, практичної підготовки студентів;

3.29. налагодження та підтримання зв°язків зі структурними підрозділами університету та іншим організаціями;

3.30. сприяння підвищенню кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри та працевлаштуванню працівників;

3.31. організація заходів із профорієнтації та залучення осіб на навчання за спеціальностями кафедри;

3.32. підготовка необхідних документів для проведення ліцензування та акредитації в межах спеціальностей кафедри;

3.33. організація роботи зі створення і супроводження офіційного сайту кафедри (3-5 цікавих матеріалів на тиждень, орієнтованих на цільову аудиторію) та інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кампус›› відповідно до Положення про типовий сайт кафедри НТУУ “КПІ”;

3.34. забезпечення інформування про результати діяльності кафедри;

3.35. забезпечення участі працівників кафедри у роботі експертних рад, комісій, груп МОН України, спеціалізованих вчених рад;

3.36. ведення документообігу та забезпечення передачі документів на архівне зберігання;

3.37. визначення рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри;

3.38. створення та супроводження інформаційно-комунікативних ресурсів у доменній зоні kpi.ua університету.