16–17 березня 2017 року відбулася XIІІ (XXV) Всеукраїнська науково-практична конференція “Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність”. У ній брали участь науковці, професорсько-викладацький склад, молоді вчені, студенти, фахівці-практики, що займаються вирішенням першочергових завдань розвитку економіки України на засадах міжнародного науково-технічного співробітництва. Метою проведення заходу є обговорення актуальних проблем і шляхів організації ефективного міжнародного науково-технічного співробітництва, забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку економіки. У роботі конференції представлені тези доповідей як професорсько-викладацького складу, молодих вчених і студентів КПІ, так і Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Запорізького торгово-промислової палати, Національної академії статистики, бухгалтерського обліку та аудиту, Одеської національної академії зв’язку імені О. С. Попова, Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ). Загальна чисельність представлених тез доповідей сягнула понад 100 (збірник праць МНТС-2017). Конференція проводилася за такими тематичними напрямами:
  • інженерно-економічне забезпечення сталого розвитку країни та світу: теорія, методологія, практика;
  • роль держави у розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва;
  • національні інноваційні системи: проблеми формування та ефективності;
  • науково-технічне співробітництво як фактор підвищення рівня конкурентоспроможності промисловості України;
  • стан і тенденції розвитку фінансових інструментів міжнародного науково-технічного співробітництва.
Зазначені напрями роботи конференції є пріоритетними в науково-педагогічній діяльності професорсько-викладацького складу кафедри міжнародної економіки та відповідають стратегічним орієнтирам розвитку України. Сподіваємося, що традиція проведення подібних конференцій за профілем кафедри й надалі буде чинником активізації наукової роботи викладачів, аспірантів та студентів. istc2017-2istc2017-1istc2017-3 istc2017-4 istc2017-5