Монографія
 1. Моісеєнко Т. Є. Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності підприємств : монографія / Т.Є. Моісеєнко, С.В. Войтко. – К. : Вид-во Альфа Реклама, 2014. – 160 с.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Моісеєнко Т. Є. Ринкова вартість та інноваційна діяльність підприємств: проблема взаємозв’язку [Електронний ресурс]: / Т. Є. Моісеєнко, С. В. Войтко// Ефективна економіка. –  – № 5. – Режим доступу до журналу:  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=209
 2. Моісеєнко Т. Є. Інноваційний розвиток підприємств: проблеми теорії / Т. Є. Моісеєнко // наук.-практ. журнал: Экономика Крыма. – 2009. – № 28. – С. 31 – 33.
 3. Моісеєнко Т. Є. Ефективність інноваційної діяльності машинобудівних підприємств України / Т. Є. Моісеєнко // Вісник Криворізького економічного інституту: зб. наук. праць. – 2009. – № 4(20). – С. 106 – 110.
 4. Моісеєнко Т. Є. Ресурсне забезпечення зростання ринкової вартості машинобудівних підприємств України [Електронний ресурс]: / Т. Є. Моісеєнко // Вісник донбаської машинобудівної академії . – 2009. – № 3. – С. 261 – 267. – Режим доступу до журналу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-ournals/VDDMA/2009_2/article/09MTEMEU.pdf.
 5. Моісеєнко Т. Є. Оцінювання результатів ресурсних трансформацій в інноваційній діяльності машинобудівних підприємств / Т. Є. Моісеєнко // Вісник Дніпропетровського ДУ МОН України Економіка: проблеми теорії і практики. – 2010. – Т. 262, № 4. – С. 847 – 854.
 6. Моісеєнко Т. Є. Процесний підхід до ресурсного забезпечення інноваційної діяльності підприємств / Т. Є. Моісеєнко // наук.-практ. журнал: Экономика Крыма. – 2010. – № 2 (31). – С. 202 – 207.
 7. Моісеєнко Т. Є. Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності підприємств: теоретичні аспекти / Т. Є. Моісеєнко // наук.-практ. журнал: Інвестиції: досвід та практика. – 2010. – № 18. – С. 16 – 19.
 8. Моісеєнко Т. Є. Проблеми впровадження системи загального менеджменту якості на підприємствах машинобудівного комплексу / Т. Є. Моісеєнко // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. – 2011. – № 7. – с. 62 – 65.
 9. Моісеєнко Т. Є. Ресурсопридатність результату інноваційної діяльності / Т.Є. Моісеєнко //Фінанси, облік, аудит. – 2012. – № 20. – с. 105 – 111.
 10. Моісеєнко Т. Є. Фінансування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств України / Т. Є. Моісеєнко //Формування ринкової економіки. – 2012. – Вип. 11, част. 2. – с. 349 – 353.
 11. Моісеєнко Т. Є. Адаптація систем загального менеджменту якості в діяльність вітчизняних промислових підприємств / Т. Є. Моісеєнко // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2012. – № 11, T.2. – с.349 – 352.
 12. Моісеєнко Т. Є. Особливості розвитку високотехнологічних сфер діяльності в Україні / Т. Є. Моісеєнко // Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики : зб. наук. праць. – Київ, 2012. – Вип. 2. – с. 183 – 187
 13. Моісеєнко Т. Є. Впровадження міжнародних стандартів якості у практику вітчизняних високотехнологічних підприємств / Т. Є. Моісеєнко // Бізнес Інформ. – 2013. – № 10. – с. 272 – 276.
 14. Моісеєнко Т. Є. Особливості побудови організаційних структур у процесно-орієнтованих організацій / Т. Є. Моісеєнко // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2013. – № 3. – с. 98 – 108.
 15. Моисеенко Т.Е. Применение информационных технологий в медико-биологических исследованиях Антарктики / Е. В. Моисеенко, Л. С. Глоба, Т. Е. Моисеенко // Актуальные проблемы экономики. – 2014. − № 11(161) – 2014. – с. 394 – 398.
 16. Моісеєнко Т. Є. Побудова процесно-орієнтованої системи управління підприємством, як елементу стратегії сталого розвитку/ Т. Є. Моісеєнко // Ефективна економіка. – 2015. – № 11. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4533.