Навчальний план ОКР “МАГІСТР” (друга вища освіта)

Дисципліна

Семестр, в якому вивчається дисципліна

Кількість годин

Кількість кредитів

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ

Цикл природничо-наукової підготовки

Мікроекономіка

9

108

3

Макроекономіка

9

144

4

Історія економічних вчень

9

108

3

Економічна історія

9

54

1,5

Теорія ймовірностей і математична статистика

9

108

3

Математична програмування

9

108

3

Економетрія

10

72

2

Статистика

9

144

4

Економіка підприємств

9

144

4

Менеджмент

11

108

3

Маркетинг

11

108

3

Державні фінанси

9

108

3

Гроші та кредит

10

72

2

Фінанси підприємств

10

72

2

Бухгалтерський облік та аудит

10

180

5

Економічний аналіз

10

72

2

Економіка праці та соціально-трудові відносини

12

108

3

РПС і регіональна економіка

11

108

3

Міжнародна економіка

10

216

6

Господарське законодавство

11

72

2

Державне регулювання економіки

10

72

2

Цикл професійної підготовки за спеціальністю 6.050100 – „Міжнародна економіка”

Міжнародні фінанси

11

144

4

Міжнародне економічне право

11

144

4

Міжнародний маркетинг

11

108

3

Облік у зарубіжних країнах

10

108

3

Аудит у зарубіжних країнах

11

72

2

Транснаціональні корпорації

10

108

3

Міжнародні організації

11

144

4

Економіка зарубіжних країн

11

144

4

Міжнародна економічна діяльність України

12

108

3

Фінансовий менеджмент

12

144

4

Іноземна мова професійного спрямування

12

108

3

Менеджмент персоналу

12

108

3

Міжнародний менеджмент

12

108

3

Стратегічне управління

12

144

4

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

12

144

4

Міжнародні стратегії економічного розвитку

12

108

3

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ

Страхування

10

72

2

Інвестування

10

108

3

Міжнародна інноваційна діяльність

12

108

3

Інтеграційні процеси в економіці

9

54

1,5

Міжнародна інвестиційна діяльність

11

90

2,5

Європейська інтеграція

9

144

4

Міжнародне науково-технічне співробітництво

12

108

3

Дипломна робота

12

54

1,5