10-11 березня 2016 року в НТУУ «КПІ» відбулась XІІ (XXІV) Науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність». У роботі конференції взяли участь представники Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Корпорація “Українські атомні прилади та системи” (“Укратомприлад”), Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Державна наукова установа “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Інститут економіки та прогнозування НАН України, Інститут економіки промисловості НАН України ( м. Київ), University Of Agribusiness And Rural Development- Plovdiv, Bulgaria та багатьох інших. Для участі в конференції зареєструвалися близько 100 науковців. Організаторами конференції виступили НТУУ «КПІ», факультет менеджменту та маркетингу і кафедра міжнародної економіки. Конференція розпочалася з пленарного засідання, яке відкрив голова програмного комітету, д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ» Василь Гнатович Герасимчук. Учасники конференції працювали у п’ятьох секціях:
  • «Інженерно-економічне забезпечення сталого розвитку країни та світу: теорія, методологія, практика»
  • «Роль держави у розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва»
  • «Національні інноваційні системи: проблеми формування та ефективності»
  • «Науково-технічне співробітництво як фактор підвищення конкурентоспроможності промисловості України»
  • «Стан і тенденції розвитку фінансових інструментів міжнародного науково-технічного співробітництва».
За результатами роботи опубліковано збірник матеріалів конференції. istc16-1istc16-2