Навчальний план ОКР “СПЕЦІАЛІСТ”

Дисципліна

Семестр, в якому вивчається дисципліна

Кількість годин

Кількість кредитів

Нормативні навчальні дисципліни

Міжнародна торгівля

9

144

4

Міжнародна інвестиційна діяльність

9

126

3,5

Валютні операції

9

108

3

Облік зовнішньоекономічної діяльності

10

108

3

Міжнародна економічна статистика

9

54

1,5

Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

10

108

3

Іноземна мова професійного спрямування

9

108

3

Дисципліни спеціальності за вибором кафедри, студента, роботодавців

Дисципліни за вибором навчального закладу

Стратегічне управління

9

126

3,5

Фінансовий менеджмент

9

126

3,5

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

9

126

3,5

Дисципліни за вибором студентів

Комерційна дипломатія

9

54

1,5

Інтелектуальна власність

9

108

3