Наукові конференції « Кафедра міжнародної економіки

Наукові конференції

Міжнародна науково-практична конференція “Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність”

Міжнародна конференція, яка проводиться кафедрою міжнародної економіки з 2005 року.

Мета конференції: обговорення актуальних проблем і шляхів організації ефективного міжнародного науково-технічного співробітництва, забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку економіки.

Тематичні напрями роботи конференції:
1. Інновації в системі забезпечення сталого розвитку країни та світу.
2. Роль держави у розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва.
3. Національні інноваційні системи та Індустрія-4.0: проблеми формування та ефективності.
4. Науково-технічне співробітництво як фактор підвищення конкурентоспроможності промисловості України.
5. Стан і тенденції розвитку фінансових інструментів міжнародного науково-технічного співробітництва.

 

Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні»

Міжфакультетська конференція приладобудівного (ПБФ) і факультету менеджменту та маркетингу (ФММ), започаткована 2005 року. Охоплює економічну складову інженерної підготовки фахівців для роботи у високо­технологічних, наукомістких сферах національної економіки.

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності»

Інститут машинобудування (MMI), факультет соціології та права (ФСП) та факультет менеджменту та маркетингу (ФММ) започаткували спільну конференцію у 2018 році. Вона охоплює питання створення, охорони, захисту та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності та присвячена Міжнародному дню інтелектуальної власності.

У рамках конференції планується робота за тематикою:

  1. Право інтелектуальної власності та інформаційне право: взаємозв’язок.
  2. Патентна справа в Україні.
  3. Охорона та експертиза об`єктів інтелектуальної власності.
  4. Визначення проблем порушення прав інтелектуальної власності та шляхи їх вирішення: світовий та вітчизняний досвід.
  5. Захист і розпорядження правами інтелектуальної власності в інноваційній діяльності.
  6. Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності.
  7. Трансфер технологій.
  8. Недобросовісна конкуренція у сфері інтелектуальної власності.
  9. Захист авторських прав у соціальних мережах.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Заклади вищої освіти – ринок: співпраця в епоху 4.0»

17 грудня 2019 року у Національній технічній бібліотеці ім. Г. І. Денисенка (КПІ ім. Ігоря Сікорського) відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Заклади вищої освіти – ринок: співпраця в Епоху 4.0».

У конференції брали участь члени Асоціації підприємств промислової автоматизації України, науковці, молоді вчені, аспіранти та студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського, інших закладів вищої освіти України, а також представники промислових і комерційних підприємств.

Метою конференції є обмін учасниками спільноти здобутків у сфері національної Індустрії 4.0 – від нових навчальних курсів, спільних розробок до впроваджень у промисловості.

Лекція від представника НБУ: Роль центральних банків у сучасних економіках