Вступ до магістратури « Кафедра міжнародної економіки

Посилання на відповідний розділ сайту Приймальної комісії https://pk.kpi.ua/entry-5-course/

Вступ до магістратури

Офіційна інформація про вступ до магістратури у 2024 р. розміщена на сайті Приймальної комісії університету та сайті факультету:
https://pk.kpi.ua/entry-5-course
https://fmm.kpi.ua/?page_id=205

Магістр – це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої програми у певній галузі. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою.

Кваліфікаційні характеристики магістрів кафедри міжнародної економіки.

Підготовка магістрів на кафедрі міжнародної економіки здійснюється за спеціальністю: 

  • 051 «Економіка» за освітньою програмою «Міжнародна економіка».

Термін навчання: 1 рік 4 місяці за освітньо-професійною програмою.
Форма навчання: денна, заочна.

Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90 кредитів ЄКТС.

Освітній рівень магістр надає можливість до подальшого навчання в аспірантурі.

Навчання студентів на кафедрі здійснюється як за рахунок бюджету, так і за кошти фізичних або юридичних осіб.

 

Підготовка магістрів спеціальності 051 «Економіка» за ОПП «Міжнародна економіка» здійснюється на основі освітнього ступеня «бакалавр».

Офіційні документи знаходяться за посиланнями: https://pk.kpi.ua/official-documents/

КАТАЛОГ ВСТУПНИКА

Вступ на навчання здійснюється відповідно до:
1)     Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2024 році
2)     Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра

 

Якщо ти бажаєш вступити до магістратури – потрібно обов’язково скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ), який складається з двох частин – іноземної мови за вибором вступника (англійська, німецька, французька або іспанська) та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для перевірки необхідного рівня знань з критичного, аналітичного та логічного мислення.

Для складання ЄВІ потрібно зареєструватись з 07 травня до 29 травня (до 18.00) та з 24 червня до 15 липня скласти його.

Для спеціальності 051 Економіка потрібно скласти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), яке включає необхідний предметний тест відповідно до додатку 8 до Порядку прийому. Для складання ЄФВВ потрібно також зареєструватись з 07 травня до 29 травня (до 18.00) та з 24 червня до 15 липня скласти його. 

 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони. Загальний обсяг мотиваційного листа для вступників не повинен перевищувати 4000 знаків.

Заяви для вступу подаються виключно електронно, окрім особливих випадків, на сайті vstup.edbo.gov.ua

У заяві вказується:

– ЗВО – КПІ ім. Ігоря Сікорського, що знаходиться в м. Києві;

– освітній ступінь – магістр;

– бажана форма здобуття освіти (денна або заочна),

– спеціальність: 051 Економіка, освітня програма “Міжнародна економіка”.

 

Вартість навчання на 2024/2025 навчальний рік за спеціальністю 051 Економіка на умовах договору за кошти фізичних або юридичних осіб складає:

  • для денної форми навчання   — 53 900,00 грн/рік;
  • для заочної форми навчання — 34 900,00 грн/рік.
     

    Ось посилання: Вартість

КАР’ЄРНИЙ ПУТІВНИК

Умови вступу для іноземних громадян
 
Прийом документів від іноземних громадян та осіб без громадянства на навчання для здобуття ступеня магістра проводиться відповідно до розділу 12 Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського. Прийом іноземних громадян здійснюється на конкурсній основі та у формі вступного тестування. Вступне тестування проводиться з двох предметів: за фахом та з англійської мови.
Умовою для зарахування іноземного громадянина на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» є наявність диплома бакалавра і володіння ним мови навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, що підтверджується успішним проходженням вступного тестування.
Можливий прийом іноземних громадян до магістратури на підставі ступеня бакалавра, отриманого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного тестування.
Студенти, які отримали ступінь бакалавра не в Україні, при вступі до магістратури подають документи, що пройшли нострифікацію у Міністерстві освіти і науки України.
Прийом здійснюється відповідно до Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2024 році.
Більше інформації шукайте за посиланням: https://istudent.kpi.ua/ua/vstup/to-master-degree.html
 
 
Conditions of admission for foreign citizens to bachelor’s degree    https://istudent.kpi.ua/vstup/to-bachelor-degree.html
 
Conditions of admission for foreign citizens to master degree  https://istudent.kpi.ua/vstup/to-master-degree.html
 
Conditions of admission for foreign citizens to Postgraduate Training Program https://istudent.kpi.ua/obuchenie/phd-and-dsc.html