Практика студентів « Кафедра міжнародної економіки

Практика студентів

Практики – є елементом професійної підготовки студентів, важливою складовою навчального плану. Зміст практики визначається навчальними планами та програмами підготовки бакалаврів і магістрів зі спеціалізації “Міжнародна економіка”, докторів філософії з економіки КПІ ім. Ігоря Сікорського. Навчальні плани з підготовки бакалавра, магістра та доктора філософії можуть передбачати виробничу, науково-дослідну, переддипломну, педагогічну практики (відповідно до рівня), що триває протягом кількох тижнів відповідно до робочого навчального плану підготовки та теми дипломної роботи (для переддипломної практики). Документи для організації, проведення та звітування з практик знаходяться в Електронному кампусі КПІ ім. І. СІкорського за адресою login.kpi.ua, логіни та паролі доступу до якого роздані студентам при вступі. Для доступу до дистанційного курсу кредитного модуля «Практика» у Google Classroom «Practice» студенти можуть звернутися до керівника-організатора практик від кафедри.