Проєкти ОНП Доктор філософії « Кафедра міжнародної економіки

Проєкти освітньо-наукових програм кафедри міжнародної економіки для докторів філософії

Кафедра міжнародної економіки розробила такі проєкти освітньо-наукових програм докторів філософії й виносить їх на обговорення:

  • Проєкт освітньо-наукової програми на 2022-2023рр. третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки. Кваліфікація: доктор філософії з економіки

 

Результати опитування 2024-2025

 

 

 

 

Результати опитування 2023-2024

 

Опитування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти щодо  удосконалення ОНП “Економіка”, спеціальність 051 “Економіка” (2023-2024 н.р.) ФММ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Ваші пропозиції та зауваження просимо надсилати на адресу Chernenkonatasha0@gmail.com