Наукова школа « Кафедра міжнародної економіки

Наукова школа

Наукова школа “Економіка та управління підприємствами” під керівництвом наукового керівника кафедри, заслуженого працівника освіти, доктора технічних наук, професора Гавриша Олега Анатолійовича, відзначається своєю активною участю в наукових дослідженнях та впровадженням новітніх методів управління.


Науковий напрям школи:

«Суспільні науки»; галузь знань, що враховується у науковому напрямі: 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування»; наукова спеціальність 051 «Економіка», 073 «Менеджмент» (08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); освітні спеціальності 051 «Економіка», 073 «Менеджмент»;
освітні та освітньо-наукові програми підготовки бакалаврів, магістрів і PhD: освітня програма «Міжнародна економіка» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, освітня програма «Менеджмент і бізнес-адміністрування» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, освітня програма «Менеджмент міжнародного бізнесу» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, освітньо-професійна програма «Управління у сфері оборонно-промислового комплексу» другого (магістерського) рівня вищої освіти, освітньо-наукова програма «Економіка» підготовки докторів філософії, освітньо-наукова програма «Менеджмент» підготовки докторів філософії.


Спеціалізація наукової школи зосереджена на дослідженні та розвитку наукових положень, спрямованих на обґрунтування та удосконалення управління та системотворчих економічних процесів у діяльності підприємств, галузей і регіонів.
Наукова школа “Економіка та управління підприємствами” створена на базі факультету менеджменту та маркетингу, який протягом тридцяти двох років активно здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері управління та економіки.

Вихованці наукової школи:
Кравченко Марина Олегівна, д.е.н., проф., декан факультету менеджменту та маркетингу;
Войтко Сергій Васильович, д.е.н., проф., завідувач кафедри міжнародної економіки факультету менеджменту та маркетингу;
Гайдуцький Іван Павлович, д.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки;
Дунська Алла Рашидівна, д.е.н., проф., заступник декана з навчально-методичної роботи;
Бояринова Катерина Олександрівна, д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної кібернетики.


Учасники наукової школи мають значний досвід роботи у складі постійно діючих та разових спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій на здобуття ступенів докторів та кандидатів наук, а також докторів філософії.
Активна педагогічна діяльність членів наукової школи сприяє передачі знань та інноваційних підходів новому поколінню дослідників. Наукова школа славиться своєю багаторічною науковою продуктивністю, що визначається численними публікаціями, дослідженнями та участю в наукових заходах. Широта проблемно-тематичного, географічного та хронологічного діапазонів функціонування наукової школи надає можливість займатися різноманітними аспектами управління та системотворчих економічних процесів у діяльності підприємств, галузей і регіонів. Колектив наукової школи активно сприяє формуванню світової економічної науки та впровадженню теоретичних концепцій на міжнародному рівні.