Наукова діяльність студентів « Кафедра міжнародної економіки

Наукова діяльність студентів

Студенти кафедри міжнародної економіки беруть активну участь у науково-практичних конференціях кафедри (Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність, Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні, Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності), а також виступають на інших всеукраїнських і міжнародних конференціях та наукових семінарах.

Студенти не тільки представляють свої дослідження на конференціях, але й обмінюються знаннями та ідеями з колегами з інших університетів під час академічної мобільності. Участь у наукових конкурсах та олімпіадах надає можливість студентам кафедри міжнародної економіки продемонструвати свої виняткові здібності та глибоке розуміння навчальних дисциплін ОП Міжнародна економіка. Студенти активно долучаються до наукових гуртків та обирають актуальні науково-дослідні теми для дослідження.

Студенти кафедри міжнародної економіки не лише вирізняються активністю на наукових конференціях та участю у різноманітних наукових заходах, але й активно публікують свої наукові роботи у фахових виданнях. Їхні статті відзначаються високою якістю та оригінальністю досліджень, що сприяє подальшому розвитку нашої наукової спільноти та обміну знаннями в університетському середовищі КПІ ім. Ігоря Сікорського.