Вступ до магістратури « Кафедра міжнародної економіки

Вступ до магістратури

Офіційна інформація про вступ до магістратури у 2023 р. розміщена на сайті Приймальної комісії університету та сайті факультету: https://pk.kpi.ua/entry-5-course https://fmm.kpi.ua/?page_id=205 Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої програми у певній галузі. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Кваліфікаційні характеристики магістрів кафедри міжнародної економіки. Підготовка магістрів на кафедрі міжнародної економіки здійснюється за спеціальністю: 051 «Економіка» за освітньою програмою «Міжнародна економіка». Крім того, кафедра залучена до сертифікаційної програми “Управління у сфері оборонно-промислового комплексу, яка спрямована на підготовку управлінських кадрів, що здатні системно та інноваційно мислити, приймати та реалізовувати ефективні управлінські рішення, володіти сучасними інструментами менеджменту та маркетингу, а також виконувати функції управління у сфері оборонно-промислового комплексу на високому професійному рівні. Термін навчання: 1 рік 4 місяці за освітньо-професійною програмою. Форма навчання: денна, заочна. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС. Освітній рівень магістр надає можливість до подальшого навчання в аспірантурі. Навчання студентів на кафедрі здійснюється як за рахунок бюджету, так і за кошти фізичних або юридичних осіб.

 
Підготовка магістрів спеціальності 051 «Економіка» за ОПП «Міжнародна економіка» здійснюється на основі освітнього ступеня «бакалавр».   Офіційні документи знаходяться за посиланнями: https://pk.kpi.ua/official-documents/

КАТАЛОГ ВСТУПНИКА

Вступ на навчання здійснюється відповідно до: 1)     Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2023 році 2)     Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра Програма магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК)   “Програма комплексного фахового випробування (КФВ) 2023 р. (для осіб, які згідно з Порядком прийому, мають право складати фаховий іспит замість ЄФВВ)” Якщо ти вступаєш до магістратури за державним замовлення або за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальності 051 Економіка Вам потрібно обовʼязково скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ), який у 2023 році складається з двох частин – іноземної мови за вибором вступника (англійська, німецька, французька або іспанська) та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для перевірки необхідного рівня знань з критичного, аналітичного та логічного мислення. Також тобі потрібно скласти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) за спеціальністю. Для складання ЄВІ та ЄФВВ потрібно зареєструватись з 08 травня до 31 травня (до 18.00) та з 23 червня серпня до 21 липня скласти його. Додаткове вступне випробування цього року складати не потрібно. Але скласти вступне ЄВІ й ЄФВВ  потрібно обов’язково!   ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ
 1. Єдиний вступний іспит (ЄВІ), який складається з двох частин – іноземної мови та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК);
 2. Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ);
 3. Мотиваційний лист. У 2023 році вступники, які планують здобувати ступінь магістра у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету. 
МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони. Загальний обсяг мотиваційного листа для вступників не повинен перевищувати 4000 знаків.   Додаткове вступне випробування для зміни отриманої спеціальності (якщо диплом бакалавра було одержано за іншою спеціальністю) складати не потрібно. Заяви для вступу подаються виключно електронно, окрім особливих випадків, на сайті vstup.edbo.gov.ua У заяві вказується: – ЗВО – КПІ ім. Ігоря Сікорського, що знаходиться в м. Києві; – освітній ступінь – магістр; – бажана форма здобуття освіти (денна або заочна), – спеціальність: 051 Економіка, освітня програма “Міжнародна економіка”. Вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення та до 20 заяв на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Етапи вступної кампанії – Магістратура – 2023
 1. Реєстрація заяв на участь в єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) – 08.05. – 31.05.2023.
 2. Основна сесія єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Основна сесія єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) – 26.06. – 18.07.2023.
 3. Проведення співбесід замість ЄВІ, фахових іспитів, фахових іспитів замість ЄФВВ – 17.07. – 28.07.2023.
 4. Реєстрація заяв вступників для участі у конкурсному відборі. Реєстрація електронних кабінетів вступників – 31.07. – 21.08.2023.
 5. Рекомендація на бюджет – не пізніше 26.08.2023.
 6. Подання оригіналів документів (бюджет) – 26–29.08.2023 (18:00).
 7. Зарахування на бюджет – 31.08.2023.
 8. Подання оригіналів документів (контракт) – 30.08 – 29.09.2023 (17:00).
 9. Зарахування (контракт) – не пізніше 30.09.2023.
Розрахувати конкурсний бал можна використовуючи калькулятор на сайті приймальної комісії за посилання: https://pk.kpi.ua/calculator-mag. Для виконання вимог до зарахування вступник має у визначені терміни подати перелік документів особисто або за допомогою електронної пошти з накладанням кваліфікованого електронного підпису та протягом 20 днів від дати початку навчання подати оригінали документів. Рекомендовані до зарахування особи, які в установлений термін не виконали вимоги до зарахування, не зараховуються до КПІ ім. Ігоря Сікорського. Вартість навчання на 2022/2023 навчальний рік за спеціальністю 051 Економіка на умовах договору за кошти фізичних або юридичних осіб складає:  

КАР’ЄРНИЙ ПУТІВНИК

Умови вступу для іноземних громадян
 
Прийом документів від іноземних громадян та осіб без громадянства на навчання для здобуття ступеня магістра проводиться відповідно до розділу 12 Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського. Прийом іноземних громадян здійснюється на конкурсній основі та у формі вступного тестування. Вступне тестування проводиться з двох предметів: за фахом та з англійської мови.
Умовою для зарахування іноземного громадянина на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» є наявність диплома бакалавра і володіння ним мови навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, що підтверджується успішним проходженням вступного тестування.
Можливий прийом іноземних громадян до магістратури на підставі ступеня бакалавра, отриманого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного тестування.
Студенти, які отримали ступінь бакалавра не в Україні, при вступі до магістратури подають документи, що пройшли нострифікацію у Міністерстві освіти і науки України.
Прийом здійснюється відповідно до Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2023 році.
Для вступу до магістратури в КПІ ім. Ігоря Сікорського заповніть online анкету
Більше інформації шукайте за посиланням: https://istudent.kpi.ua/ua/vstup/to-master-degree.html
Conditions of admission for foreign citizens to bachelor’s degree    https://istudent.kpi.ua/vstup/to-bachelor-degree.html
 
Conditions of admission for foreign citizens to master degree  https://istudent.kpi.ua/vstup/to-master-degree.html
 
Conditions of admission for foreign citizens to Postgraduate Training Program https://istudent.kpi.ua/obuchenie/phd-and-dsc.html