Основні навчальні дисципліни « Кафедра міжнародної економіки

Основні навчальні дисципліни

 • міжнародна економіка
 • макроекономіка
 • мікроекономіка
 • історія економіки та економічної думки
 • регіональна економіка
 • економіка праці і соціально-трудові відносини
 • гроші і кредит
 • економічна логістика
 • економіка підприємства
 • економіко-математичне моделювання
 • економетрика
 • статистика
 • менеджмент
 • маркетинг
 • фінанси
 • бухгалтерський облік та аудит
 • стратегічне управління
 • міжнародна торгівля
 • митна справа
 • міжнародний маркетинг
 • транснаціональні корпорації
 • міжнародні організації
 • економіка зарубіжних країн
 • європейська інтеграція
 • грошово-кредитні системи зарубіжних країн
 • облік зовнішньоекономічної діяльності
 • інтеграційні процеси у світовій економіці
 • системи технологій промисловості
 • інформаційні системи і технології в економіці
 • управління державними закупівлями
 • техніко-економічне обґрунтування економічних рішень
 • інвестування
 • економічний аналіз міжнародного бізнесу: (економічний аналіз, функціонально-вартісний аналіз)
 • міжнародне страхування
 • міжнародний консалтинг
 • міжнародні економічні відносини
 • міжнародна економічна діяльність України
 • управління зовнішньоекономічною діяльністю
 • міжнародні фінанси
 • облік та аудит у зарубіжних країнах
 • податкова система
 • міжнародне економічне право
 • міжнародна інноваційна діяльність
 • конкурентоспроможність підприємства
 • міжнародна інвестиційна діяльність
 • патентознавство та інтелектуальна власність
 • методи прийняття рішень в економіці
 • глобальна економіка
 • інноваційний розвиток підприємства
 • економічне обґрунтування проектних рішень
 • економічний вимір сталого розвитку
 • основи наукових досліджень в економіці
 • фінансовий менеджмент
 • міжнародні стратегії економічного розвитку
 • управління міжнародною конкурентоспроможністю
 • соціальна відповідальність
 • міжнародне науково-технічне співробітництво
 • управління міжнародними бізнес проектами
 • міжнародна економічна статистика
 • комерційна дипломатія
 • менеджмент персоналу
 • іноземні мови (англійська, німецька, французька або іспанська).