Консультативна група з розвитку спеціальності 051 “Економіка” « Кафедра міжнародної економіки

Консультативна група з розвитку спеціальності 051 “Економіка”

З метою розвитку та удосконалення ОНП спеціальності 051 «Економіка», консультування факультету менеджменту та маркетингу щодо вимог ринку праці до компетенцій фахівців з економіки, а також рецензування освітньо-наукової програми «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ступінь вищої освіти «Доктор філософії»), модифікації навчальних планів, створити Консультативну групу з розвитку спеціальності 051 «Економіка». До складу Консультативної групи з розвитку спеціальності входять зацікавлені особи, а саме стейкхолдери, аспіранти факультету менеджменту та маркетингу спеціальності 051 «Економіка», представники бізнесу, громадських професійних організацій, Національної академії наук України, вищих навчальних закладів.   Докладніше про Консультативну групу з розвитку спеціальності 051 «Економіка». Консультативна група була створена у січні 2020 року на базі провідної кафедри міжнародної економіки та інших кафедр КПІ імені Ігоря Сікорського, що входять до складу спеціальності 051 «Економіка». Консультативна група охоплює освітньо-наукову  програму «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ступінь вищої освіти «Доктор філософії»). Мета діяльності Консультативної групи:
 • сприяти розвитку освітньо-наукової програми «Економіка» з точки зору адаптації її під умови динамічного бізнес середовища та ринку праці;
 • надавати поради щодо особливостей врахування специфіки ринку праці в освітньо-науковій програмі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з точки зору здобуття необхідних компетенцій та оцінювання результатів навчання;
 • висвітлювати тенденції щодо зміни вимог до майбутніх «Докторів філософії» з точки зору роботодавців  з метою удосконалення системи сприяння працевлаштуванню;
 • надавати рекомендації стосовно розширення кола представників бізнесу, що залучені до підготовки аспірантів освітньо-наукової  програми «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти;
 • надавати рекомендації стосовно оформлення наукових досягнень аспіранта у вигляді дисертації, підведення підсумків щодо повноти висвітлення результатів дисертації в наукових статтях відповідно  чинних вимог з метою максимального розкриття компетенцій, та готовності аспірантів до майбутнього працевлаштування;
 • висвітлювати тенденції світового ринку праці задля використання найкращих практик в освітньому процесі;
 • надавати інші консультації щодо освітніх програм та організації освітнього процесу.
Консультативна група збирається 2 рази на рік або додатково в разі виникнення потреби. Зустрічі відбуваються особисто або в онлайн-форматі відповідно до графіку завантаженості членів Консультативної групи.   Від факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського до складу Консультативної групи входять:
 • Сергій ВОЙТКО, д.е.н., проф., гарант спеціальності 051 Економіка, завідувач кафедри міжнародної економіки;
 • Іван ФАРТУШНИЙ, к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри математичного моделювання економічних систем, заступник декана ФММ з навчально-методичної роботи;
 • Ірина КРЕЙДИЧ, д.е.н., проф., завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки;
 • Володимир КАПУСТЯН, д.ф.-м.н., проф., завідувач кафедри математичного моделювання економічних систем;
 • Петро КРУШ, к.е.н., проф., завідувач кафедри економіки і підприємництва;
 • Валентина МАРЧЕНКО, д.е.н., проф., професор кафедри економіки і підприємництва;
 • Наталя КУЗЬМІНСЬКА, к.е.н., доц., доцент кафедри економіки і підприємництва;
 • Наталя ЧЕРНЕНКО, к.е.н., доц., доцент кафедри міжнародної економіки;
 • Анна КУХАРУК, к.е.н., доц., доцент кафедри міжнародної економіки;
 • Ірина ЛАЗАРЕНКО, к.ф.-м.н., ст. викл. кафедри математичного моделювання економічних систем;
 • Михайло КРУЦЯК, PhD;
 • Артем ЗАМРІЙ, аспірант кафедри математичного моделювання економічних систем.
  Склад Консультативної групи з розвитку спеціальності 051 «Економіка»  з числа зовнішніх стейкхолдерів:
 • Олександра КОЛОМІЄЦЬ, к.е.н., зав. відділу соціальної стратегії центру економічних та соціальних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень;
 • Марина КЛИМЧУК, д.е.н., проф., професор кафедри організації та управління будівництвом Київського національного університету будівництва і архітектури;
 • Юрій ПИВОВАРОВ, виконавчий директор Української асоціації Римського клубу;
 • Роман ПОДОЛЕЦЬ, к.е.н., с.н.с., завідувач сектору прогнозування розвитку паливно-енергетичного комплексу ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;
 • Тетяна САХАРУК, к.ю.н., генеральний директор Громадської спілки «Мережа Глобального договору в Україні»;
 • Петро СВІЧАРОВ, директор ТОВ «Крона-Калинівка»;
 • Семен ПОКРАС, к.т.н., генеральний директор ТОВ «Фірма «СЕМПАЛ».

Протокол про створення Консультативної групи з розвитку спеціальності 051 «Економіка». Протокол про визначення переліку потенційних стейкхолдерів ОНП «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, спеціальність: 051 «Економіка», ступінь вищої освіти: Доктор філософії.