Кафедра міжнародної економіки

Громадські обговорення

Категорія: Навчання

Освітні програми кафедри міжнародної економіки

Кафедра міжнародної економіки розробила наступні освітньо-професійні програми й виносить їх на обговорення:

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки. Кваліфікація: магістр з економіки

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки. Кваліфікація: магістр з економіки (англійською мовою)

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки. Кваліфікація: доктор філософії з економіки

Освітньо-професійна програма програма третього другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування Кваліфікація: магістр менеджменту

Ваші пропозиції та зауваження просимо надсилати на адресу Chernenkonatasha0@gmail.com