Кафедра міжнародної економіки

Громадські обговорення

Категорія: Навчання

Освітні програми кафедри міжнародної економіки

Кафедра міжнародної економіки розробила такі освітньо-професійні програми й виносить їх на обговорення:

Проєкт освітньо-професійна програма на 2022-2023 рр. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки. Кваліфікація: бакалавр з економіки

Проєкт освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки. Кваліфікація: бакалавр з економіки (англійською мовою)

Проєкт освітньо-професійної програми на 2022-2023рр. другого (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки. Кваліфікація: магістр з економіки

— Проєкт освітньо-професійної програми другого (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки. Кваліфікація: магістр з економіки (англійською мовою)

— Проєкт освітньо-професійної програми другого (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування. Кваліфікація: магістр менеджменту

Проєкт освітньо-професійної програми на 2022-2023рр. третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки. Кваліфікація: доктор філософії з економіки

Форми зворотного зв’язку для пропозицій щодо вдосконалення освітньо-наукової програми “Економіка”, освітній рівень “Доктор філософії”

Ваші пропозиції та зауваження просимо надсилати на адресу Chernenkonatasha0@gmail.com