Кафедра міжнародної економіки

Вступ / Вступ 2023

Категорія: Вступ / вступ 2023

Кафедра готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії (PhD):

  • Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки
  • Спеціальність – 051 Економіка
  • Освітня програма – Міжнародна економіка (для бакалаврів і магістрів)

Студенти, що навчаються за спеціальністю “Міжнародна економіка” вміють:

  • аналізувати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства;
  • здійснювати маркетингові дослідження зарубіжних ринків;
  • розробляти стратегії розвитку підприємства;
  • здійснювати економічні розрахунки та обґрунтуванння інноваційно-інвестиційних проектів;
  • розробляти механізми та оцінювати економічну ефективність міжнародного науково-технічного співробітництва;
  • розв’язувати обліково-аналітичні завдання стосовно внутрішніх та міжнародних комерційних операцій;
  • організовувати, контролювати та координувати виконання міжнародних контрактів і проектів.

Умови вступу

Вступ на 1-й курс

Вступ на 5-й курс

Контакти відбіркової комісії

Працевлаштування