Кафедра міжнародної економіки

Освітні програми

Категорія: Навчання

Кафедра міжнародної економіки готує:

  • бакалаврів: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність – 051 «Економіка», спеціалізація – «Міжнародна економіка». Термін підготовки – 4 роки, форма навчання денна та без відриву від виробництва (заочна). Навчання здійснюється за державним замовленням або з компенсацією вартості навчання;
  • магістрів: другий (магістерський) рівень вищої освіти, галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність – 051 «Економіка», спеціалізація – «Міжнародна економіка». Термін підготовки – 1,4 роки, форма навчання денна та без відриву від виробництва (заочна). Навчання здійснюється за державним замовленням або з компенсацією вартості навчання;
  • докторів філософії (PhD): третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність – 051 «Економіка». Термін підготовки 4 роки, форма навчання денна та без відриву від виробництва (заочна).

 

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА для другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Менеджмент і бізнес-адміністрування»
спеціальності 073 Менеджмент

Сертифікатна програма Оборонпром 2022

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА (INTERNATIONAL ECONOMICS) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ОПП (Міжнародна економ) 051 Економіка_(бакалавр)_2023 МЕ

INTERNATIONAL ECONOMICS EDUCATIONAL PROFESSIONAL PROGRAM First (bachelor’s) level of higher education

english ОПП Економіка_(бакалавр)_2022 МЕ

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА (International Economics) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти

ОПП_МЕ_маг 2023 (оновл)

INTERNATIONAL ECONOMICS EDUCATIONAL PROFESSIONAL PROGRAM second (master’s) level of higher education

Educational and Professional program (International Economics) Master degree 2022 (English)

ECONOMICS EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC PROGRAM third (education and science) of higher education

ОНП_2022_PhD_англ.

ЕКОНОМІКА ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки Кваліфікація: доктор філософії з економіки

ОНП_051_Економіка_(PhD) 2023

 

Освітні програми 2018-2021рр.

Основні навчальні дисципліни

Основні кваліфікаційні характеристики бакалаврів

Освітньо-професійна програма бакалаврів з економіки

Освітньо-професійна програма бакалаврів з економіки (англійською мовою) (у pdf-форматі)

Освітньо-професійна програма бакалаврів з економіки (англійською мовою) (у doc-форматі)

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 073 Менеджмент (Управління у сфері оборонно-промислового комплексу)

Основні кваліфікаційні характеристики магістрів

Освітньо-професійна програма магістрів з економіки

Освітньо-професійна програма магістрів з економіки (англійською мовою) (у pdf-форматі)

Освітньо-професійна програма магістрів з економіки (англійською мовою) (у doc-форматі)

Освітньо-наукова програма докторів філософії з економіки

Освітньо-наукова програма докторів філософії з економіки (англійською мовою) (у doc-форматі)

Випускники освітньої програми “Міжнародна економіка” мають можливість працювати фахівцями та керівниками економічних підрозділів підприємств різних організаційно-правових форм, експертами та консультантами із зовнішньоекономічних питань, радниками та представниками у міжнародних організаціях, торговельно-промислових палатах, представництвах міжнародних фірм, транс­національних корпорацій, спільних підприємствах, посольствах, державних установах.