Кафедра міжнародної економіки

Вибіркові дисципліни

Наказ “про затвердження Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачам здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Загальнокафедральний каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньої програми (Міжнародна економіка) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Загальнокафедральний каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти

Загальнокафедральний каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітніх програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Факультетський каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Загальнокафедральний каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти