Кафедра міжнародної економіки

Навчання

Навчальний план ОКР “МАГІСТР” (друга вища освіта) Дисципліна Семестр, в якому вивчається дисципліна Кількість годин Кількість кредитів НОРМАТИВНА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ Цикл природничо-наукової підготовки Мікроекономіка 9 108 3 Макроекономіка 9 144 4 Історія економічних вчень 9 108 3 Економічна історія 9 54 1,5 Теорія ймовірностей і математична статистика 9 108 3 Математична програмування 9 108 3 […]

Навчальний план ОКР “МАГІСТР” Дисципліна Семестр, в якому вивчається дисципліна Кількість годин Кількість кредитів Нормативні навчальні дисципліни Фінансовий менеджмент 9 108 2 Менеджмент персоналу 9 108 2 Міжнародний менеджмент 10 108 2 Стратегічне управління 9 108 2 Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства 9 108 2 Міжнародні стратегії економічного розвитку 10 108 2 Іноземна мова професійного спрямування […]

Навчальний план ОКР “СПЕЦІАЛІСТ” Дисципліна Семестр, в якому вивчається дисципліна Кількість годин Кількість кредитів Нормативні навчальні дисципліни Міжнародна торгівля 9 144 4 Міжнародна інвестиційна діяльність 9 126 3,5 Валютні операції 9 108 3 Облік зовнішньоекономічної діяльності 10 108 3 Міжнародна економічна статистика 9 54 1,5 Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства 10 108 3 Іноземна мова професійного […]

Навчальний план ОКР “БАКАЛАВР” Дисципліна Семестр, в якому вивчається дисципліна Кількість годин Кількість кредитів НОРМАТИВНА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ Цикл гуманітарної підготовки та соціально-економічної підготовки Філософія 3 216 6 Культурологія 4 144 4 Психологія та педагогіка 2 108 3 Фізичне виховання 1, 2, 3, 4 216 6 Українська мова 1 144 4 Іноземна мова 1, 2, 3, […]

Навчальний процес на кафедрі міжнародної економіки НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського” має практичну сторону. Викладачі кафедри регулярно організовують екскурсії студентів на промислові підприємства, науково-технічні та дослідницькі установи, державні інституції. Зокрема студенти відвідують тематичні громадські слухання у Верховній Раді України, Національний банк України, вивчають інноваційні процеси та розробки Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона, Інституту надтвердих […]

Серед ключових завдань науково-педагогічної діяльності кафедри: підготовка висококваліфікованих економістів; конкурентоспроможних на вітчизняному та світовому ринках праці; які успішно орієнтуються в тенденціях розвитку науки і техніки; володіють комп’ютерними програмами; знають декілька іноземних мов; вихованих; мають власну думку і шанують думку іншого. Відповідно до завдань підготовки фахівців науково-педагогічна діяльність кафедри ґрунтується на п’яти принципах: Економізація Одним з […]